Затримка психічного розвитку у дітей: причини виникнення та корекція

https://drive.google.com/file/d/1UEcwyhY5iPTkGBCtwAlKGW2HvazALB17/view?usp=sharing

Вимоги до написання психолого- педагогічної характеристики на учня

https://drive.google.com/file/d/1sDy14LmF_vNkkqgOULEuVCjtZJ5wu4RC/view?usp=sharing

Індивідуальна програма розвитку

https://drive.google.com/file/d/1B-7aYIirWGtvKVvRJihrSuycj__xKIHd/view?usp=sharing

 


                                                                                                                                                                      УКРАЇНА

БІЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

 

11.09. 2018             с. Біленьке                139

 

Про створення інклюзивних

класів у загальноосвітніх

навчальних закладах громади

у 2017/2018 навчальному році

 

На підставі Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06.07.2010р. №244-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011року № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладів», висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство,

НАКАЗУЮ:

1.Організувати класи з інклюзивною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах:

- Біленьківська ЗШ І-ІІІ ст. на базі 1, 2, 3, 6-го класів;

- Марївський НВК на базі 2,3,4, 9-го класів.

2.Затвердити години для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учнів відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

3. Директорам закладів загальної середньої освіти:

3.1. Призначити педагогічних працівників для проведення корекційно-розвиткових занять (вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, практичний психолог);

3.2. У разі відсутності в навчальному закладі відповідних спеціалістів, подати клопотання до КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Біленьківської сільської ради з проханням про організацію проведення корекційно-розвиткових занять;

3.3. Розробити та затвердити індивідуальні робочі навчальні плани на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із особливими потребами з урахуванням висновку та рекомендацій психолого-педагогічної оцінки.

3.4. Розробити індивідуальну програму розвитку з обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дітей з особливими освітніми потребами.

3.4. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом.

3.5. Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану їх здоров’я.

4. Призначити відповідальних осіб за організацію, стан та якість впровадження інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти Л.В. Зуб